Tag Archives: นาจอมเทียน

นาจอมเทียน เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2568

หาด นาจอมเทียน ยาว 3.5 กิโลเมตรในเมืองพัทยา คาดว่าจะเปิดให้บริการอีกครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวในปี 2568 เมื่อชายหาดที่โดดเด่นได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยรั้วทรายในโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ริเริ่มในปี 2563 การก่อสร้างรั้วทรายกว้าง 50 เมตรตามแนวชายหาด 800 เมตรแรกที่ทอดยาวไปทางทิศใต้ของซอย นาจอมเทียน 11 สิ้นสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สมพงษ์ จิราศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า การก่อสร้างระยะที่ 2 ได้เริ่มขึ้นแล้ว และคาดว่าจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2568 ด้านเหนือของชายหาดที่มีการสร้างรั้วทรายเพิ่มเติมขยายไปยังสวนน้ำพัทยา ทางเหนือของซอย นาจอมเทียน 11 เริ่มในปี 2563 โครงการป้องกันการกัดเซาะได้ดำเนินการเป็นงานเร่งด่วนหลังจากการกัดเซาะรุนแรงพอที่จะคุกคามความนิยม ชายหาดและการท่องเที่ยวในพื้นที่ นายสมพงษ์ กล่าว การกัดเซาะชายฝั่งที่หาด นาจอมเทียน ส่งผลให้ขนาดพื้นที่ลดลงประมาณ 60 ไร่ระหว่างปี 2519-2558 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เขากล่าว “ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ชายหาดทั้งหมดก็จะหายไป” นายสมพงษ์กล่าว ในกรณีนั้นพื้นที่จะสูญเสียรายได้นักท่องเที่ยวอันมีค่าไม่ต้องพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชายหาดเอง กรมฯ ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันตรวจสอบการกัดเซาะและออกแบบวิธีการป้องกัน จากการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพบว่า ทุกๆ 1 บาทในงบประมาณที่ใช้ไปกับโครงการจะให้ผลตอบแทน …